CONSILIUL CONCURENŢEI este inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 36224.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CONSILIUL CONCURENŢEI are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Scopul colectării datelor este:

  • Emiterea de autorizații/ licențe și constatarea și sancționarea contravențiilor potrivit prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii concurenței neloiale nr. 11/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în vederea îndeplinirii de către autoritatea publică a atribuțiilor prevăzute prin legile mai sus menționate. Refuzul de a furniza datele si informațiile solicitate determină aplicarea sancţiunilor, potrivit  Legii concurenței nr. 21/1996 şi a Legii concurenței neloiale nr. 11/1991.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

  • reprezentanți ai operatorilor economici și/sau ai autorităților publice centrale și locale, indifferent de natura acestora - asociați, acționari, angajați ai operatorilor economici, angajați – supuși/supuse analizei/investigației Consiliului Concurenței.

Conform  Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată,  aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Generală  a CONSILIUL CONCURENŢEI.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 


Observaţii:

* orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

* orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.