Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 52/2003, vă rugam să vă adresaţi doamnei Erika Papp, persoana responsabilă pentru consultarea cu societatea civilă.

Vă rugăm să trimiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră cu privire la actele normative supuse dezbaterii publice la adresa: erika.papp@consiliulconcurentei.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0040 21 405.44.83.

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată