27 January 2016

Plata tarifelor, taxelor şi amenzilor prevăzute de legea concurenţei


Categorie: Anunţuri

  • Sumele reprezentând tarif privind notificarea de concentrări economice vor fi virate de către agenţii economici în contul RO78TREZ7005032XXX007498, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560;
  • Sumele reprezentând taxă de autorizare a concentrărilor economice vor fi virate de către agenţii economici în contul RO94TREZ70020E330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560;
  • Sumele reprezentând sancţiuni cu amendă dispuse prin decizii emise sau procese verbale încheiate de Consiliul Concurenţei vor fi virate de către agenţii economici în contul “Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate”, deschis la trezoreria la care este arondat plătitorul, beneficiar BUGETUL DE STAT.