31 May 2013

Apariţia primului număr al Revistei Române de Concurenţă


Categorie: Noutăţi

Cuvânt înainte

Editarea primului număr al Revistei Române de Concurenţă (Romanian Competition Journal) este realizată de către Consiliul Concurenţei în parteneriat cu Centrul de Studii în Dreptul Concurenţei (Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti), Academia de Studii Economice a Universităţii din Bucureşti şi Centrul de Studii Europene (Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative). Misiunea acestei noi reviste este aceea de a fi, pe de o parte, continuatoarea şi integratoarea publicaţiilor anterioare editate de către Consiliul Concurenţei (Profil Concurenţă şi Concurenţa - studii, cercetări şi analize privind protecţia concurenţei economice), iar pe de altă parte, să atingă nivelul ştiinţific al indexării în baze internaţionale academice de date (BDI/ISI-Thomson Web of Science).

Structura primul număr include atât contribuţii ale autorilor seniori, consacraţi în plan instituţional, academic sau de liberă practică profesională, cât şi ale tinerilor inspectori de concurenţă, doctoranzi sau cercetători la universităţi din România. Revista are cuprinde şi o secţiune dedicată articolelor şi eseurilor studenţeşti, selectate în urma rezultatelor competiţiilor ştiintifice interne din structurile academice partenere.

Comitetul de redacţie lansează profesioniştilor în domeniu invitaţia de a contribui la afirmarea prestigiului acestei reviste cu scopul definirii şi consolidării identităţii Şcolii româneşti de concurenţă pe plan internaţional. Selecţia articolelor se efectuează în regim peer-review de către Consiliul Ştiinţific al publicaţiei.