1 December 2019

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consiliul Concurenței propune organizarea dezbaterii publice cu următoarea ordine de zi:


1. Proiectul de Instrucțiuni privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996

Dezbaterea publică va avea loc în data de 02.12.2019, ora 15:00, în sala de ședințe, etajul 2,  la sediul Consiliului Concurenței, Piața Presei Libere, nr. 1. 

Proiectul de instrucțiuni și anexele aferente acestuia au fost afișate, spre consultare, pe site-ul instituției www.consiliulconcurentei.ro, la secțiunea Transparență decizională. 

La ședința publică ce va avea loc pentru dezbaterea proiectului sus-menționat sunt invitați să participe toți cei interesați.

Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică.

Informaţii adiţionale: Minuta ședinței de dezbatere publică