7 October 2019

Consultare publică cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

Consiliul Concurenţei supune spre consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de modificare și completare a Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ se primesc până la data de 7 noiembrie 2019:

- prin poştă, la adresa Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701

- prin email, la adresa: dir.teritoriu@consiliulconcurentei.ro, roxana.raduta@consiliulconcurentei.ro

 

Informaţii adiţionale: Proiect de act normativ