28 February 2019

Consultare publică cu privire la angajamentele formulate de întreprinderea MEGACONSTRUCT S.A. în cadrul investigaţiei declanşate prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenței nr. 36/18.01.2017


Categorie: Anunţuri (arhivă)

Având în vedere disponibilitatea Consiliului Concurenţei de a se angaja în discuţii privind posibile angajamente în acest caz, în baza art. 49 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderea MEGACONSTRUCT S.A. a formulat angajamentele prezentate mai jos.

Pentru a facilita verificarea măsurii în care angajamentele propuse au aptitudinea de a înlătura îngrijorările concurenţiale care au condus la declanşarea acestei investigaţii, întreprinderea MEGACONSTRUCT S.A. a pus la dispoziţia terţilor interesaţi de angajamentele formulate o aplicaţie demonstrativă, aceasta putând fi accesată pe site-ul acestei întreprinderi, la următoarea adresă:

https://www.megaconstruct.ro/wp-content/uploads/2019/02/CRM-Megaconstruct-Slide-show.pps

Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau juridice interesate de acţiunile întreprinderilor investigate pe pieţele relevante să transmită observaţii cu privire la angajamentele propuse de întreprinderea MEGACONSTRUCT până la data de 1 APRILIE 2019, utilizând numărul de fax 021 405 44 19 sau e-mail: dir.teritoriu@consiliulconcurentei.ro ori prin servicii poștale la adresa: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701.

 

Informaţii adiţionale: Propunere angajamente