7 January 2019

Consultare publică: Ghid privind incidența legislației de ajutor de stat asupra finanțării activităților sportive


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

Consiliul Concurenței a elaborat un îndrumar referitor la incidența legislației din domeniul ajutorului de stat asupra finanțării infrastructurii sportive sau a activităților sportive.

Acesta se adresează, în principal, autorităților publice centrale sau locale care doresc să încurajeze practicarea sportului de masă și/sau sportul profesionist prin susținerea financiară a unor astfel de activități.  

Ghidul oferă clarificări privind noțiunea de ajutor de stat și prezintă situațiile ce exclud necesitatea aplicării regulilor de ajutor de stat în domeniul sportului (spre ex. finanțarea sportului de masă, a sportului amator, a cluburilor de juniori, cadeți și tineret). Sunt prezentate  și exemple referitoare la pașii de urmat în cazul în care nu sunt aplicabile excepțiile care permit eliminarea caracterului de ajutor de stat.

Autoritatea de Concurenţă invită persoanele interesate să transmită Consiliului Concurenței observații și propuneri cu privire la conținutul acestui ghid până la data de 8 februarie 2019, prin:

  • e-mail: observatii.ghid@consiliulconcurentei.ro,
  • poștă: Consiliul Concurenței, Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, București, cod poștal 013701, Oficiul Poștal nr. 25 Ghișeul 1.

 

Informaţii adiţionale: Proiectul de ghid