25 September 2018

Informare Lindab


Categorie: Noutăţi

În temeiul art. 7 alin. (4) din Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea Lindab SRL, autoritatea de concurenţă face cunoscute următoarele:

Prin decizia definitivă nr.1640 din 23.10.2017, Curtea de Apel București, Secția a V-a Civilă a admis în totalitate cererea de chemare în judecată formulată de către Lindab SRL cu sediul social în comuna Ştefăneştii de Jos, Şoseaua de Centură nr. 8, judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/1168/2002, Cod Unic de Înregistrare 6817640, împotriva pârâţilor Lindab Montaj Construct SRL cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Andronache, nr. 201bis, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2279/2011, Cod Unic de Înregistrare 28101366 şi Lindab International SRL cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nicolae Titulescu, nr. 163, bl. 20, sc. 2, et. 6, ap. 58 sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4737/2012, Cod Unic de Înregistrare 30117062, dispunând obligarea pârâţilor să înceteze practicile de concurenţă neloială constând în folosirea de către aceste societăţi a sintagmei „Lindab” în denumirea acestora, în acţiunile şi comunicările comerciale proprii, inclusiv în publicitate şi comercializare şi interzice pârâţilor aceste practici de concurenţă neloială.

Totodată, s-a constatat şi nulitatea absolută parțială a art. 3 din actul constitutiv al Lindab Montaj Construct SRL și a art.1, 2 și 4 din actul constitutiv al Lindab International SRL, în sensul eliminării din toate clauzele menționate a sintagmei ,,Lindab”.

De asemenea, s-a dispus atât înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunii privind radierea sintagmei ,,Lindab” din menționatele acte constitutive, cât și obligarea intimatelor-pârâte la suma de 13.452,65 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către apelanta-reclamantă Lindab SRL.