1 August 2018

Consultare publică cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

Consiliul Concurenţei supune spre consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de INSTRUCŢIUNI pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ se primesc până la data de 31 august 2018:

- prin poştă, la adresa Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701

- prin email, la adresa: bunuri.consum@consiliulconcurentei.ro

Informaţii adiţionale: Proiect de instrucțiuni