10 July 2018

Consultare publică privind Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

Consiliul Concurenţei supune spre consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la adresele de e-mail anamaria.nedelcu@consiliulconcurentei.ro şi daniel.anghel@consiliulconcurentei.ro.