31 July 2017

Proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

Consiliul Concurenţei supune spre consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 31.07.2017.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la adresele de e-mail marilena.buna-ziua@consiliulconcurentei.ro şi marius.popa@consiliulconcurentei.ro.

Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Informații adiționale: Proiectul de act normativ și Nota de fundamentare.