16 May 2017

Consultare publică cu privire la Planul strategic pentru perioada 2017-2020 al Consiliului Concurenței


Categorie: Anunţuri Legea 52/2003 (arhivă)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Consiliul Concurenței invită persoanele fizice sau juridice interesate să trimită propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul Planului strategic pentru perioada 2017-2020 al Consiliului Concurenței până la data de 14 iunie 2017, ora 17.00 la adresa de email consultare.strategie@consiliulconcurentei.ro.

Informaţii adiţionale: Plan strategic 2017-2020