Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, vă rugam să vă adresaţi doamnei Simona Barbu, responsabil cu accesul la informaţiile publice.

Pentru aceasta, descărcaţi formularul-tip pentru solicitarea de informaţie publică, completaţi rubricile şi trimiteţi-l atasat prin email la una dintre adresele de mai jos:
simona.barbu@consiliulconcurentei.ro; presa@consiliulconcurentei.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la:
Tel:  0040-21-4054429, 0040-21-4054401
Fax: 0040-21-4054402


LISTA INFORMAŢIILOR PUBLICE: