Pdf  Fişa de înscriere

Pdf  Adeverinţă vechime (model)

Pdf  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Pdf  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani


Pdf  Concurs angajare 03 aprilie 2017

Consiliul Concurenţei organizează în data de 03 aprilie 2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din Bucureşti, Piaţa Presei Libere, concurs pentru ocuparea pe bază de contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de Consilier gradul IA în cadrul Compartimentului Documente Clasificate.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

- termenul limită de înscriere este data de 24 martie 2017, ora 14.00;

- data susţinerii probei scrise: 03 aprilie 2017, ora 10.00 la sediul Consiliului Concurenţei;

- data susţinerii interviului: în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pdf  Bibliografie

Pdf  SUSPENDAT Concurs angajare 04 aprilie 2017

Consiliul Concurenţei organizează în data de 04 aprilie 2017, ora 10.30, la sediul instituţiei din Bucureşti, Piaţa Presei Libere, concurs pentru ocuparea pe bază de contract individual de muncă pe durată nedeterminată a două posturi vacante:

- 1 post - Consilier pentru afaceri europene în cadrul Compartimentului Asistenţă Plen;

- 1 post - Consilier pentru afaceri europene în cadrul Direcţiei Resurse Umane.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

- termenul limită de înscriere este data de 24 martie 2017, ora 14.00;

- data susţinerii probei scrise: 04 aprilie 2017, ora 10.30 la sediul Consiliului Concurenţei;

- data susţinerii interviului: în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pdf  Bibliografie

Pdf  Concurs angajare 20.03.2017

Consiliul Concurenţei organizează în data de 20.03.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 1, Corp B3, etaj 5, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de specialitate vacante, de inspector de concurență, gradul profesional asistent,  în cadrul Direcției Teritoriale – Inspectoratul de concurență Sibiu.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:

- Data susţinerii probei scrise: 20.03.2017,  ora 10.00, la sediul Consiliului Concurenţei;

- Interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de participare la concurs se pot depune în termenul legal de 20 de zile de la data publicării anunţului. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 16.02.2017.

Pdf  Bibliografie