1. Articolele 101 şi 102 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene
 2. Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 şi 82 din Tratat
 3. Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi
 4. Comunicarea Comisiei privind cooperarea în cadrul rețelei autorităților de concurență
 5. Orientările (CE) privind conceptul de efect asupra comerțului din Articolele 81 și 82 din Tratat
 6. Regulamentul Comisiei nr. 330/2010 privind aplicarea Articolului 101 (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale şi practicilor concertate
 7. Orientări privind restricţiile verticale – Nota Comisiei
 8. Regulamentul Comisiei nr. 1217/2010 privind aplicarea Articolului 101 (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri de cercetare şi dezvoltare
 9. Regulamentul Comisiei nr. 1218/2010 privind aplicarea Articolului 101 (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind categoriile de acorduri de specializare
 10. Orientări privind aplicabilitatea Articolului 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare

 

Linii directoare, seturi de bune practici pentru interpretarea normelor de fond în domeniul antitrust şi concentrări economice:

 1. Bune practici în aplicarea Articolelor 101 şi 102 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene
 2. Bune practici în transmiterea datelor de natură economică