Reţeaua Europeană de Concurenţă (European Competition Network) reprezintă un forum de cooperare format din autorităţile naţionale de concurenţă şi Comisia Europeană, în scopul schimbului de informaţii în materie de concurenţă şi cooperării în cauzele în care se aplică articolul 101 şi articolul 102 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.

Formaţiunile de lucru ECN sunt organizate pe nivele diferite, în funcţie de reprezentare şi de specificul informaţiilor dezbătute la reuniunile de lucru, astfel:

 • Directori Generali
 • Plenară
 • Grupuri de lucru:
 • Carteluri
 • Economist Şef
 • Cooperare
 • Forensic IT
 • Internaţional
 • Subgrupuri sectoriale:
 • Energie
 • Mediu
 • Produse alimentare
 • Produse farmaceutice
 • Servicii financiare
 • Sport
 • Telecomunicaţii
 • Transporturi

Obiectivul principal al constituirii reţelei europene îl reprezintă aplicarea unitară a dreptului concurenţei, pentru a crea un mediu concurenţial şi o piaţă internă competitivă, în conformitate cu prevederile Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene.

ECN a început să funcţioneze de la 1 mai 2004, odată cu extinderea UE şi cu intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1/2003 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 şi 82 din Tratatul CE.

Mai multe informaţii despre ECN

 

Consiliul Concurenţei în cadrul Reţelei Europene de Concurenţă

Din momentul aderarării României la Uniunea Europeană, de la 1 ianuarie 2007, Consiliului Concurenţei a obţinut statutul de membru cu drepturi depline al Reţelei Europene a Concurenţei (ECN) în calitate de autoritate naţională în domeniul concurenţei (a se vedea documentul publicat pe site-ul DG COMP la adresa: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/list_of_authorities_ joint_statement.pdf)

Consiliul Concurenţei aplică dispoziţiile articolelor 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului CE nr. 1/2003 al Consiliului, în cazurile în care actele sau faptele întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi pot afecta comerţul între statele membre ale Uniunii Europene.