TURCIA
 • 5 mai 2008 - Vizita de lucru a preşedintelui Autorităţii de Concurenţă din Turcia (TCA)
  În baza planului de acţiuni convenit de Consiliul Concurenţei şi autoritatea de concurenţă din Turcia (TCA) pentru perioada 2008-2009, în mai 2008 s-a desfăşurat la sediul Consiliului Concurenţei Vizita de lucru a delegaţiei TCA, condusă de preşedintele acesteia. În cadrul vizitei de lucru s-au purtat discuţii între conducerile celor două autorităţi de concurenţă cu privire la aspecte de management instituţional, evoluţiile legislative şi de implementare a regulilor de concurenţă în ambele ţări. Vizita de lucru a preşedintelui TCA a condus la propuneri concrete de ambele părţi, de întărire a colaborării în domeniul concurenţei.
AUSTRIA
 • 27 mai 2008 - Vizita de lucru a Directorului General al Autorităţii de Concurenţă din Austria şi semnarea Memorandumului de Cooperare dintre Autoritatea de Concurenţă din Austria şi Consiliul Concurenţei din România
  O delegaţie a autorităţii de concurenţă din Austria, condusă de domnul Theodor Thanner, Director General, şi însoţită de ES domnul Martin Eichtinger, Ambasadorul Republicii Austria în România a efectuat o vizită de lucru la sediul Consiliului Concurenţei. Delegaţia a avut o întrevedere cu preşedintele Consiliului Concurenţei, în cadrul căreia au fost dezbătute modalităţi concrete de întărire a cooperării româno – austriece în domeniul concurenţei. Şefii celor două autorităţi au abordat probleme de actualitate referitoare la aplicarea regulilor de concurenţă în sectoarele cheie ale economiei, evidenţiindu-se probleme similare existente pe pieţele celor două ţări. Vizita delegaţiei austriece a reprezentat un eveniment important prin care s-a stabilit oficializarea colaborării dintre cele doua autorităţi prin semnarea unui Memorandum.
 • iulie 2008 - Marchefeld Forum
  Această conferinţă a fost organizată din iniţiativa comună a Autorităţii de Concurenţă din Austria şi a Oficiului pentru Protecţia Concurenţei din Cehia, având ca scop crearea unui cadru formal pentru întărirea cooperarii regionale între autorităţile de concurenţă.
 • 11 - 13 septembrie 2008 - Conferinţa "Fixarea preţurilor de revânzare"
  O delegaţie a Consiliului Concurenţei, condusă de preşedintele Consiliului Concurenţei a participat la conferinţa cu tema "Fixarea preţurilor de revânzare", organizată la Viena. Cu această ocazie, preşedintele Consiliului Concurenţei şi dl. Theodor Thanner, Directorul General al Autorităţii de Concurenţă din Austria au semnat Memorandumul de Colaborare dintre cele doua autorităţi, care prevede acţiuni ce vor contribui la îmbunătăţirea aplicării regulilor de concurenţă, prin organizarea de seminarii şi vizite de studiu pentru pregătirea profesională a experţilor, promovarea culturii concurenţei, schimb de documente, studii şi publicaţii cu caracter neconfidenţial în domeniul concurenţei, precum şi contribuţii ale experţilor români / austrieci, apărute în publicaţiile de specialitate ale celor două autorităţi.
 • 28 - 30 iunie 2012 – Oil Forum
  Delegaţia Consiliului Concurenţei a participat la Viena, la întalnirea “Oil Forum”, a grupului de lucru din domeniul petrolier. Discuţiile din cadrul acestei întâlniri s-au concentrat pe rapoartele autorităţilor de concurenţă privind piaţa combustibililor lichizi şi au fost susţinute diverse prezentări privind piaţa petrolului.
  Aceasta este cea de-a doua reuniune a Grupului de lucru pentru petrol, prima având loc la Moscova în luna ianuarie 2012.
STATELE UNITE ALE AMERICII
 • iunie 2008 - Vizita de lucru a domnului Russell Pittman, director în cadrul Departamentului de Justiţie din SUA
  Domnul Russell Pittman, director în cadrul Departamentului de Justiţie din SUA, Direcţia Antitrust a efectuat o Vizita de lucru la Consiliul Concurenţei, care a avut ca scop acordarea de asistenţă tehnică experţilor români. Programul misiunii de lucru a cuprins şi o prelegere susţinută de domnul Pittman pe tema „Utilizarea analizei economice în cazurile de concurenţă” adresată inspectorilor Consiliului Concurenţei.
 • septembrie 2008 - Seminarul internaţional "Analiza Economică - instrument de aplicare a Legii Concurenţei”
  La sediul Consiliului Concurenţei, s-a desfăşurat seminarul cu tema: „Analiza Economică - instrument de aplicare a Legii Concurenţei", organizat în colaborare cu Comisia Federală de Comerţ din SUA. În cadrul seminarului, au fost abordate teme privind utilizarea analizei economice în cazuri de concentrări economice, înţelegeri verticale şi înţelegeri orizontale. Astfel, experţii autorităţii de concurenţă din SUA - Douglas Herman, Eric Rohlck şi John Simpson - au punctat aspecte teoretice şi au prezentat cazuri concrete rezolvate cu ajutorul analizei economice. Alături de experţii americani, la seminar au fost invitati să participe şi reprezentanţi ai autorităţilor de concurenţă din: Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Moldova, Rusia, Turcia şi Ungaria, astfel încât a fost facilitat un schimb util de experienţă privind practica mai multor ţări, atât din cadrul Uniunii Europene, cât şi din afara acesteia.
FRANŢA
 • iunie 2009 - Vizita de lucru a preşedintelui Consiliului Concurenţei la Autoritatea de Concurenţă din Franţa
  Preşedintele Consiliului Concurenţei a efectuat o vizită de lucru la autoritatea de concurenţă din Franţa. Cu acest prilej, au avut loc discuţii cu preşedintele autorităţii franceze, domnul Bruno Lasserre, privind noile competenţe ale autorităţii de concurenţă din Franţa, formată prin fuziunea celor două autorităţi cu atribuţii în domeniul concurenţei existente anterior, şi anume: Consiliul Concurenţei şi Direcţia Generală de Concurenţă din cadrul Ministerului Economiei. De asemenea, au fost subliniate atât buna colaborare dintre experţii celor două autorităţi, până în prezent, cât şi posibilitatea unor schimburi de experienţă pe probleme concrete, pe viitor.
CHINA
 • 18 iunie 2009 - Vizita de lucru a delegaţiei Ministerului de Comerţ din China
  Consiliul Concurenţei a primit vizita delegaţiei chineze condusă de doamna Viceministru Ma Xiuhong. Cu această ocazie, membrii Plenului Consiliului Concurenţei au prezentat modul de organizare şi funcţionare a autorităţii române de concurenţă, procedura de luare a deciziilor, puterile de investigare, precum şi relaţia cu Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, în scopul întăririi relaţiilor de colaborare cu autorităţile de concurenţă din China, au fost iniţiate o serie de demersuri pentru semnarea Memorandumului de cooperare româno-chineză pe probleme de concurenţă.
 • 17 septembrie 2010 - Vizita de lucru a delegaţiei GTZ China cu tema „Reforma monopolurilor de stat şi a sectorului de utilităţi publice”
  În vederea intensificării relaţiilor bilaterale, Consiliul Concurenţei a găzduit vizita delegaţiei chineze ai Comisiei Naţionale de Dezvoltare şi Reformă din China cu tema „Reforma monopolurilor de stat şi a sectorului de utilităţi publice”. Subiectele principale abordate în cadrul reuniunii au fost:
  • Rolul Consiliului Concurenţei ca autoritate administrativă autonomă;
  • Reforme „istorice” în sectorul monopolurilor de stat şi cel al utilităţilor publice;
  • Spravegherea şi administrarea preţurilor, a monopolurilor şi a utilităţilor publice (ex. furnizarea energiei electrice, telecomunicatii, alimentarea cu apa si gaz natural) la nivel naţional;
  • Transferul utilităţilor publice către companii private.
 • 13 aprilie 2010 - Semnarea Memorandumului de Cooperare dintre Administraţia de Stat pentru Comerţ şi Industrie din China şi Consiliul Concurenţei din România
  Cooperarea în domeniul concurenţei se va orienta către urmatoarele direcţii:
  • Schimb de informaţii privind legislaţia referitoare la problematica de concurenţă în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ;
  • Schimb de informaţii privind procedurile de investigare a încalcării regulilor de concurenţă;
  • Sprijin reciproc în elaborarea de documente şi studii în domeniul concurenţei;
  • Sprijin reciproc în vederea participării la activitaţi internaţionale, cum ar fi cele ale OCDE si OMC.
CEHIA
 • 16 - 17 aprilie 2009 - Ziua Ajutorului de Stat
  Cu ocazia preluării preşedenţiei Comisiei Europene de către Republica Cehă pentru 6 luni, în perioada 16-17 aprilie 2009, Oficiul pentru Protecţia Concurenţei din Republica Cehă a găzduit evenimentul organizat cu ocazia Zilei Ajutorului de stat, la Brno, Republica Cehă. Temele ce au fost discutate în cadrul acestui eveniment s-au axat pe: rolul statelor membre în politica privind ajutorul de stat, criza financiară şi ajutorul de stat, precum şi ultimele dezvoltări în politica ajutorului de stat.
UCRAINA
 • 18 noiembrie 2010 - Semnarea Memorandumului de cooperare dintre autoritatea de concurenţă din Ucraina şi Consiliul Concurenţei din România
CROAŢIA
 • 29 septembrie 2010 – Conferinţa “ - CRO Compete – noi orizonturi pentru Croaţia”
  Cu ocazia conferinţei pe probleme de concurenţă şi ajutor de stat, organizată de autoritatea de concurenţă din Croaţia, Zagreb, preşedintele Consiliului Concurenţei a participat în calitate de lector.
  Prezentările moderatorilor conferinței s-au axat pe temele: "Rolul Guvernului în economiile de piață" și "Ajutorul de stat și criza financiară". Invitații la Conferința internațională de la Zagreb au fost președinții autorităților de concurență din mai multe țări europene (Ungaria, Austria, România etc), oficiali ai Comisiei Europene, precum și oameni de știință din domeniul concurenţei si ajutorului de stat.
 • 7 noiembrie 2012 – Conferinţa „Concurenţa în Croația - perspectiva europeană”
  Delegația Consiliului Concurenței din România a participat la Conferința pe tema concurenţa de pe piața din Croația - perspectiva europeană, organizată de Autoritatea Concurenței din Croația și AmCham, la Zagreb. Prezentările conferinței s-au axat pe: importanța concurenței pe piață pentru dezvoltarea economică; executarea publică: „ingrediente” și priorități (practică); protecția concurenței în Europa Centrală și de Est; competiția de pe piață în Croația; aplicarea dreptului concurenței; politica de clemență.
BULGARIA
 • 10 - 11 mai 2011 - Participarea delegaţiei Consiliului Concurenţei la reuniunea “Experienţa şi provocările înregistrate în procesul de combatere a practicilor anticoncurenţiale”
  Evenimentul avut ca temă experienţa şi provocările înregistrate în procesul de combatere a practicilor anticoncurenţiale. Acţiunea a avut ca principal scop efectuarea unui schimb de experienţă între reprezentanţii autorităţilor cu care autoritatea de concurenţă din Bulgaria colaborează. În cadrul acestei acţiuni, reprezentanţii Consiliului Concurenţei au susţinut o prezentare cu tema „Abuzul de poziţie dominantă şi cazuri recente ale Consiliului Concurenţei din România”.
 • 12 noiembrie 2012 - Forumul Concurenței de la Sofia
  Forumul Concurenței de la Sofia este o inițiativă regională, care se străduiește să promoveze cooperarea și dezvoltarea relațiilor regionale în regiunea Balcanilor, asigurându-se astfel o aplicare uniformă a regulilor de concurență. Inițiativa are drept scop de a ajuta țările din regiune în adoptarea și aplicarea legii concurenței și maximizarea beneficiilor pentru aceste țări, pentru buna funcționare a piețelor. Forumul Concurenței Sofia este conceput pentru a oferi asistență pentru consolidarea capacităților și consiliere politică prin seminarii și ateliere de lucru cu privire la legislația și politica de concurență. Dialogul este axat în principal pe aspecte legate de:
  • îmbunătățirea legislației în domeniul concurenței, care se potrivește structura juridică și economică ce poate răspunde cel mai bine nevoilor de dezvoltare a tinerilor autorităților de concurență din regiune;
  • reonstrucția instituțională a autorităților de concurență;
  • consolidarea capacităților pentru aplicarea eficientă a legislației în domeniul concurenței.
  Participanţii au provenit din: Albania, Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Republica Macedonia, Croația, Muntenegru, Austria, Ungaria, Slovenia, România, Grecia, Elveția, Turcia, Rusia, Ucraina, UNCTAD, OCDE, Comisia Europeană.
POLONIA
 • 5 aprilie 2011 – Participarea delegaţiei Consiliului Concurenţei la seminarul privind restricţiile verticale
  Oficiul Concurenţei şi Protecţia Consumatorului din Polonia au organizat seminarul privind restricţiile verticale. Subiectele care au fost discutate pe parcursul seminarului s-au axat pe: analiza efectelor restricţiilor verticale pe piaţă - aspecte pozitive şi negative în contextul noilor Instrucţiuni privind exceptările pe categorii, precum şi aspecte practice privind menţinerea preţului de revânzare şi înţelegerile privind distribuţia şi franciza.
SERBIA
 • 12 aprilie 2011 - Participarea delegaţiei Consiliului Concurenţei la evenimentele care au marcat aniversarea a 5 ani de la înfiinţarea autorităţii de concurenţă din Serbia
  Aceste evenimente au inclus o sesiune aniversară introductivă şi un workshop cu tema „Sancţiuni şi remedii – criterii pentru stabilirea tipului şi nivelului amenzii”. Aceste reuniuni s-au bucurat de participarea şefilor de autorităţi din mai multe ţări europene, precum şi a unor experţi din partea Comisiei Europene şi UNCTAD.
 • 11 aprilie 2012 – participarea delegaţiei Consiliului Concurenţei la a 6 –a conferinţă “Ziua concurenţei”, organizată de autoritatea de concurenţă din Serbia
 • 24 mai 2012 - semnarea Memorandumului de cooperare dintre autoritatea de concurenţă din Serbia şi Consiliul Concurenţei din România
  Cu ocazia mesei rotunde ce a avut loc în România, la Bucureşti, şi a reunit autorităţile din zona Mării Negre, Mării Caspice şi Balcanilor, Consiliul Concurenţei şi Comisia pentru Protecţia Concurenţei din Republica Serbia au încheiat un acord de cooperare.
 • 11 - 13 octombrie 2012 – participarea delegaţiei Consiliului Concurenţei la conferinţa aniversară organizată de autoritatea de concurenţă din Serbia
MAREA BRITANIE
 • 10 - 11 noiembrie 2011 - Vizita de lucru a preşedintelui Consiliului Concurenţei la Oficiul pentru Comerţ Loial din Marea Britanie (OFT - Office of Fair Trading)
  Pe ordinea de zi a reuniunii s-au regăsit aspecte importante din punct de vedere concurenţial ce privesc: sectorul bancar, piaţa achiziţiilor publice şi sectorul alimentar, delimitarea competenţelor între autorităţile de concurenţă şi cele de reglementare, cadrul legal aplicabil şi mecanismele de cooperare inter-instituţională.
MOLDOVA
 • 16 - 17 iulie 2008 - Vizita de lucru a delegaţiei Autorităţii de Concurenţă din Republica Moldova, la sediul Consiliului Concurenţei
  În baza Planului de acţiuni încheiat între autorităţile de concurenţă din România şi Republica Moldova pentru perioada 2008-2009, Consiliul Concurenţei a invitat în perioada 16-17 iulie 2008 experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei din Republica Moldova. În cadrul vizitei au avut loc întâlniri între experţii din Republica Moldova cu direcţii ale Consiliului Concurenţei, în cadrul cărora s-au prezentat: mecanismul implementării legislaţiei privind ajutorul de stat, procesul de monitorizare şi control al ajutoarelor de stat, transparenţa relaţiilor financiare, precum şi evaluarea impactului ajutorului de stat asupra mediului concurenţial.Totodată, au fost abordate aspecte privind mecanismul transpunerii legislaţiei comunitare în legislaţia naţională.
 • martie 2011 - Consiliul Concurenţei, în cooperare cu autorităţile de concurenţă din Austria şi Letonia au semnat acordul de asistenţă tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC) din Republica Moldova, în cadrul Proiectului de Twinning “Support to implementation and enforcement of competition and State aid policy” (Sprijin pentru implementarea politicii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat)
  Proiectul de Twinning (înfrăţire instituţională) reprezintă modalitatea clasică de acordare de asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţii unei autorităţi de concurenţă tinere de a funcţiona la standarde europene. Începând cu luna martie 2011, Consiliul Concurenţei, în cooperare cu autorităţile de concurenţă din Austria şi Letonia acordă asistenţă tehnică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (ANPC) din Republica Moldova pe o perioada de 18 luni, în cadrul Proiectului de Twinning Support to implementation and enforcement of competition and State aid policy (Sprijin pentru implementarea politicii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat). Consiliul Concurenţei deţine calitatea de lider de proiect, fiind responsabil şi de îndeplinirea obiectivelor uneia dintre celei trei componente ale proiectului, respectiv cea privind ajutorul de stat. Proiectul contribuie la dezvoltarea capacităţii ANPC de instrumentare a cazurilor de concurenţă prin introducerea unor tehnici noi de detectare şi sancţionare a practicilor anticoncurenţiale, precum şi la crearea unui pachet legislativ în domeniul ajutorului de stat, în concordanţa cu Acordul de parteneriat încheiat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova.
 • 29 martie 2011 - participarea unei delegaţii conduse de preşedintele Consiliului Concurenţei la conferinţa organizată la Chişinău de autoritatea de concurenţă din Republica Moldova - „Modalităţi de depăşire a crizei: rolul autorităţilor de concurenţă, perspective, probleme întâmpinate”
  În cadrul evenimentului a fost prezentată politica europeană a ajutorului de stat privind măsurile anticriză şi experienţa română.
KAZAKHSTAN
 • 10 octombrie 2011 - Participarea preşedintelui Consiliului Concurenţei la evenimentele care au marcat aniversarea a 20 de ani de la Independenţa Republicii Kazahstan
  Conferinţa internaţională privind concurenţa a cuprins două secţiuni: „Practici eficiente în depistarea cartelurilor” şi „Promovarea culturii concurenţei - factor eficient de dezvoltare a politicii de concurenţă”.
FEDERAŢIA RUSĂ
 • 21 octombrie 2008 - Semnarea Memorandumului de Cooperare dintre Serviciul Federal Antimonopol din Federaţia Rusă (FAS) şi Consiliul Concurenţei din România
  În vederea continuării dezvoltării cooperării cu autoritatea de concurenţă din Federaţia Rusă, în data de 21 octombrie 2008 a fost semnat Memorandumul de cooperare dintre Consiliul Concurenţei din România şi Serviciul Federal Antimonopol din Federaţia Rusă (FAS). Pentru punerea în practică a planului de acţiuni încheiat cu FAS, experţi de concurenţă din cadrul Consiliului Concurenţei au participat la o vizită de studiu organizată la Moscova de autoritatea rusă. Pe durata vizitei de studiu, participanţii au luat parte la discuţii privind cele mai importante cazuri analizate de autoritatea rusă, fiindu-le prezentate cele mai recente modificări ale legislaţiei în domeniu.
 • 1 - 2 septembrie 2009 – participarea delegaţiei Consiliului Concurentei la “Conferinţa Internaţională privind Concurenţa - BRIC”
  Serviciul Federal Antimonopol din Federaţia Rusă, în colaborare cu Sistemul privind Politica Concurenţei din Brazilia, Administraţia de Stat pentru Comerţ şi Industrie a Republicii Chineze şi Comisia Concurenţei din India a organizat în Kazan, Rusia, în perioada 1 - 2 septembrie 2009 Conferinţa “BRIC”. Evenimentul este primul de acest fel organizat prin cooperarea tuturor instituţiilor menţionate mai sus, în cadrul căreia au fost dezbătute subiecte precum: dezvoltarea regulilor de concurenţă, aspecte privind creşterea eforturilor pentru promovarea politicii concurentei şi activitatea anti-cartel în economiile cu dezvoltare rapidă.
 • 6-11 iunie 2010 - participarea delegaţiei Consiliului Concurenţei la întâlnirea Comitetului Interstatal privind Politica Antimonopol din cadrul CIS
  În cadrul acestui eveniment ce a avut loc la Suzdal, Rusia au fost dezbatute probleme privind investigaţiile pe pieţele serviciilor aviatice şi a telecomunicaţiilor, au avut loc schimburi de experienţă între autorităţile prezente la acest eveniment, precum şi evaluarea celor mai importante rezultate obţinute de FAS Rusia din momentul înfiinţării acesteia.
 • 6 - 10 septembrie 2011 - participarea Vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei la a 20-a aniversare a autorităţii de concurenţă din Federaţia Rusă şi la întâlnirea jubiliară a Consiliului Interstatal privind Politica Antimonopol din cadrul Comunităţii Statelor Independente
  Serviciul Federal Antimonopol din Federatia Rusa a organizat în Rusia, Rostov-on-Don, evenimentul “Ziua concurenţei”. În cadrul acestui eveniment au avut loc seminarii şi mese rotunde unde au fost dezbatute din punct de vedere al concurenţei aspecte pe piaţa produselor farmaceutice şi a produselor alimentare. Prezentarea Consiliului Concurenţei a avut ca subiect principal modul în care se efectuează inspecţiile inopinate în România.
 • 24 -25 ianuarie 2012 - “Oil Forum”
  Delegaţia Consiliului Concurenţei a participat la Moscova, la întalnirea “Oil Forum”, a grupului de lucru din domeniul petrolier.
ARMENIA
 • 7 - 8 octombrie 2009 - Întâlnirea Jubiliară a Consiliului Interstatal privind Politica Antimonopol din cadrul Comunităţii Statelor Independente şi semnarea Memorandumului de Cooperare dintre autoritatea de concurenţă din Armenia şi Consiliul Concurenţei din România
  Delegaţia Consiliului Concurenţei a participat la a 30-a întâlnire jubiliară organizată de Serviciul Federal Antimonopol din Federaţia Rusă în colaborare cu Serviciul Antimonopol din Armenia. În cadrul manifestării au fost dezbătute probleme privind investigaţiile de pe pieţele serviciilor financiare, ofertele trucate, precum şi implementarea legislaţiei din domeniul publicităţii. Cu această ocazie, a fost semnat Memorandumul de cooperare între autorităţile de concurenţă din România şi Armenia.
 • 2011 - participarea unei delegaţii conduse de Vicepreşedintele Consiliului Concurenţei la evenimentele care au marcat aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea autorităţii de concurenţă din Armenia
  Aceste evenimente au inclus un atelier de lucru cu tema „Dominanţa: consecinţe şi provocări” şi o conferinţă internaţională care a avut ca scop diseminarea rezultatelor evaluării voluntare efectuate de UNCTAD privind politica şi dreptul concurenţei în Armenia. Delegaţia Consiliului Concurenţei a susţinut o prezentare cu tema „Abuzul de poziţie dominantă în România: politica şi jurisprudenţa recentă”.
 • iulie 2012 – Vizita de studiu din partea autorităţii de concurenţă din Armenia, la sediul Consiliului Concurenţei din România
DANEMARCA
 • 8 Martie 2012 - Ziua Europeană a Concurenţei
  Ziua Europeană a Concurenţei este o oportunitate pentru toţi factorii de decizie pentru a discuta despre modul în care concurența intensă și consumatorii activi pot găsi soluții la provocarea europeană a productivităţii.
  Principalele subiecte ale evenimentului au fost următoarele: prioritățile de top din reglementarea piețelor europene și modul în care achizițiile publice pot fi raționalizate și simplificate; cum poate fi promovat un comportament activ de consum; cum ne asigura conformitatea cu Legea concurenței, cum poate Agenda digitală stimula creșterea economică și crearea de noi oportunități pentru întreprinderi și consumatori.
  Conferința a fost găzduită de autoritatea daneză de concurenţă, în colaborare cu Ministerul danez de afaceri.
AZERBAIJAN
 • 19 - 21 iunie 2012 - participarea unei delegaţii din partea Consiliului Concurenţei la conferinţa aniversară organizată de autoritatea de concurenţă din Azerbaijan
“FORUMUL MAREA NEAGRA – MAREA CASPICĂ”
- cooperarea autorităţilor de concurenţă din zona Marea Neagră - Marea Caspică -
 • 18 – 19 noiembrie 2010 – “Forumul Marea Neagra – Marea Caspică: promotor al dezvoltării comerţului în regiune”
  Evenimentul a reunit autorităţi de concurenţă din Bulgaria, Moldova, Rusia, Turcia, Ucraina şi Kirghistan, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din România. În vederea îndeplinirii unor obiective pe termen lung, Consiliul Concurenţei a prezentat un proiect concret de colaborare, acesta fiind susţinut de Ministerul Afacerilor Externe. Autorităţile de concurenţă prezente la eveniment au agreat propunerea Consiliului Concurenţei.
 • 20 octombrie 2011 - masa rotundă organizată de Consiliul Concurenţei cu participarea conducerii autorităţilor de concurenţă din zona Mării Negre – Mării Caspice
  Întâlnirea a avut ca scop dezbaterea ultimelor evoluţii înregistrate în domeniul concurenţei de către autorităţile participante, precum şi efectuarea unui schimb de informaţii cu privire la concurenţa în domeniul achiziţiilor publice, respectiv:
  • Evoluţii recente în domeniul concurenţei;
  • Concurenţa în sectorul achiziţiilor publice
 • 24 mai 2012 - Conferinţa “Marea Neagră - Marea Caspica”
  Consiliul Concurenţei a organizat masa rotundă cu autorităţile din zona Mării Negre, Mării Caspice şi Balcanilor, care a avut ca scop efectuarea unui schimb de experienţă între autorităţile participante cu privire la ultimele evoluţii înregistrate în sectorul telecomunicaţiilor din perspectiva regulilor de concurenţă. La acest eveniment, Consiliul Concurenţei şi Comisia pentru Protecţia Concurenţei din Republica Serbia au încheiat un acord de cooperare.